PEDESTRIAN LANE

12096261_919420554798636_705792378561065844_nCredit to Google Photo:
Pedestrian lane. Hakbang sa puti. Pikit. Hakbang sa itim. Dilat. 😊 Nakatungo yung ulo mo. Nakatulala sa mga paang nanlambot na sa maghapong kakalakad. Nag click. Berde na yung kulay na kumikislap. Pwede na tumawid. Maraming paa ang makakasabay. Iba’t ibang mukha, iba’t ibang sintas. Lahat nagmamadali. Pero ikaw tulala pa rin. Nananalangin na sana sa pag-angat ng paningin ay isang anino lang ang makikita sa dulo. Yung dapat labinlimang hakbang lang ginawa mo ng apatnapu. Na sana hindi lahat fast forward na sana may slow motion din. Yung makakahigop ka pa ng kape habang tumatawid. Yung makakapag sayaw ka pa ng Mambo Number 5. Yung matatapos mo pa yung idino drowing mong mitochodria para sa cell biology na deadline mamayang hapon. Yung makakapag shoe shine ka pa. Yung makakagawa ka pa ng origami gamit yung tissue kanina sa KFC. Yung makakapag compose ka pa ng notes. At yung mabibiyan ng privacy at chat time yung mga sapatos at tsinelas na pinagtatagpo sa gitna ng itim at puting linya ng pedestrian lane pero pinaglalayo rin.<<<<<<<<<<<<<<<
Di mo alam na palagi na pala kayong pinagtatagpo pero wala ka lang sa sarili na pagmasdan yung kasabay mo sa paglalakad. Masyadong focus sa bawat hakbang. Limitado ang galaw. De numero. Pero hindi pala dapat. 😊11205591_855652557842103_3392815933521735787_n

Leave a Reply

%d bloggers like this: